W porze nocnej, w miejscach niebezpiecznych, prowadź psa bez kagańca

Mieszkając w określonym miejscu, będziemy wiedzieli, gdzie i o jakiej porze jest niebezpiecznie. Najlepiej byłoby tam nie chodzić, ale nie zawsze jest to możliwe i może zajść taka potrzeba, iż zostanie­my zmuszeni się tam znaleźć. Zabieramy wówczas ze sobą psa i wchodząc na wspomniany teren, zdejmujemy mu kaganiec. Musi­my też być stale skoncentrowani na tym, co się dzieje dookoła. W chwili zagrożenia pies musi dysponować swoją najgroźniejszą bro­nią, a mianowicie zębami. Kaganiec mógłby stanowić poważną prze­szkodę w skutecznej akcji obronnej naszego czworonoga, bo czas po­święcony na zdejmowanie go będzie pracował na korzyść przestępcy.

Do ochrony przedmiotów używaj psa w odpowiednio wybranym miejscu

Jeżeli chodzi o skuteczność psa w czasie pilnowania przedmiotów, czynnik wyboru miejsca ma ogromne znaczenie. Nie należy pozosta­wiać go z powierzonym przedmiotem w miejscu publicznym o du­żym natężeniu ruchu pieszego. Będzie miał on wówczas bardzo utru­dnione zadanie, ponieważ przechodzący ludzie mogą go poszturchi­wać, deptać po łapach i ogonie, co może zakończyć się pogryzieniem przypadkowej osoby. Spore znaczenie ma też teren wokół pilnowane­go przedmiotu, który jest w tym czasie jakby jego własnością i nikt obcy tej granicy nie powinien przekroczyć. Wybieramy więc takie miejsce, by nikt nie musiał zbliżać się do psa na odległość co naj­mniej kilku metrów, w przeciwnym wypadku odbierze on to jako za­mach na ochraniane mienie i zachowa się agresywnie do każdego, kto się do niego zbliży.

W okresie silnych mrozów skracaj czas ochrony przedmio­tów do niezbędnego minimum

Optymalna temperatura dla psa waha się w granicach od -10 do + 10 stopni C. Przekroczenie tych progów wiąże się już z pewną uciążliwością dla niego, a u niektórych ras – nawet z niebezpieczeń­stwem dla zdrowia i życia. W okresie silnych mrozów możemy po­wierzać psu do ochrony przedmioty, lecz wiąże się to ściśle z czasem, którego granica nie powinna przekraczać pół godziny. Pilnujący pies przebywa w pozycji, która nie pozwala na ruch, co sprawia, że orga­nizm jego narażony jest na szybkie wychłodzenie. Ponadto dochodzi tu jeszcze zagrożenie odmrożenia łap, które mają bezpośredni kon­takt z zimnym podłożem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.