W czasie pilnowania samochodu pozostaw psa w jego wnętrzu

Pilnowanie samochodu jest dla psa zadaniem łatwym, pod warun­kiem że zostawimy pojazd odpowiednio przygotowany. W porze zi­mowej nie musimy uchylać szyb, ponieważ nie grozi psu udar ciepl­ny. Natomiast latem uchylamy szyby w oknach do takiego poziomu, by nie był on w stanie wydostać się na zewnątrz. W czasie upałów na­leży ustawić pojazd w miejscu zacienionym. W przeciwieństwie do pilnowania przedmiotów na wolnym powietrzu samochód możemy pozostawić na parkingu lub w dowolnie wybranym miejscu, nie zwa­żając na natężenie ruchu, ponieważ przestrzeń terytorialna nie ma tu żadnego znaczenia, gdyż ogranicza się tylko do samego pojazdu. Pies będzie reagował tylko wtedy, gdy ktoś obcy zacznie manipulować przy samochodzie, zaś poruszający się w pobliżu przechodnie będą poza kręgiem jego zainteresowań.

Podczas ochrony dziecka nie przywiązujemy psa do wózka, lecz pozostawiamy obok z przypiętą do obroży smyczą oraz w kagańcu

Dziecko jest dla rodziców najwyższą wartością i podlega szczegól­nej ochronie i trosce. Głównie chodzi tu o pilnowanie dziecka w wózku, pozostawionego w miejscu publicznym, np. przed skle­pem, urzędem itp., ponieważ wejście do jakiegoś pomieszczenia z wózkiem jest zawsze utrudnione. Pamiętajmy, że nie mocujemy smyczy do jakiejkolwiek części wózka, gdyż byłoby to niebezpieczne w przypadku podjęcia interwencji przez psa. Czworonożnego ochro­niarza pozostawiamy obok wózka luzem lub przywiązujemy go do ja­kiegoś przedmiotu w taki sposób, by mógł skutecznie ochraniać dziecko, nie dopuszczając do niego obcych osób.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.