Psa stróżującego należy przeszkolić w zakresie nieprzyjmowania pokarmu

Pies użyty do ochrony powinien być przeszkolony w zakresie nie- przyjmowania pokarmu. Jeżeli tego nie uczynimy, zmniejszymy jego skuteczność oraz narazimy go na utratę życia z powodu spożycia za­trutego pożywienia. W czasie pilnowania da się on łatwo wywabić z ochranianego terenu, co automatycznie otworzy przestępcy drogę do celu. Przypomnę, iż jest to jeden z trudniejszych elementów szko­lenia, musimy bowiem podjąć walkę z instynktem pokarmowym psa, a wytłumienie każdego instynktu należy do zadań bardzo trudnych. Tak naprawdę, to nigdy nie uda się odzwyczaić psa od niekontrolo­wanego brania pokarmu, dlatego co pewien czas zmuszeni będziemy przeprowadzać ćwiczenia przypominające. W nauce nieprzyjmowa- nia pokarmu szczególny nacisk kładziemy na to, by czworonożny stróż nie podejmował go z podłoża. W praktyce najczęściej zdarza się tak, że zatruty pokarm zostaje podrzucony, rzadziej ktoś będzie próbował podać go z ręki. Ćwiczenie to najlepiej prowadzić w miej­scu, którego pies będzie pilnował.

W przypadku przyjścia gości pies obronny powinien prze­bywać na swoim miejscu

W przeszłości nie dopuszczaliśmy do bezpośrednich kontaktów psa z obcymi ludźmi, teraz musimy postępować podobnie. Nie po­winien on zbliżać się do osób wchodzących do mieszkania, lecz prze­bywać na swoim miejscu. Może on jedynie obserwować przybysza bez okazywania zadowolenia lub agresji. Nikt też z gości nie powi­nien podchodzić do niego, a tym bardziej okazywać mu czułość. W tym czasie pies bacznie obserwuje nasze i przybysza zachowanie, zaś akcję obronną może podjąć w przypadku ewidentnego zagroże­nia lub na wydany rozkaz opiekuna.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.