Po ukończeniu przez psa dziesięciu miesięcy można przystąpić do pełnego szkolenia

W tym wieku możemy już poddać wychowanka pełnemu szkole­niu bez szkody dla jego zdrowia, ponieważ jego rozwój fizyczny zo­stał zakończony. Wprawdzie psychika jego jeszcze się kształtuje, ale nie stanowi to przeszkody w nauczaniu wszystkich elementów. Po­wiem więcej: jest to okres, w którym pies łatwo poddaje się układa­niu bez stosowania zbytniego przymusu. Oprócz całego zestawu z posłuszeństwa, można z powodzeniem realizować program szkole­nia użytkowego. Będzie to dla nas niezwykle korzystne, ponieważ po upływie kilku miesięcy staniemy się posiadaczami psa posłusznego, przygotowanego do obrony i stróżowania. W późniejszym okresie przyjdzie nam tylko zająć się ćwiczeniami podtrzymującymi jego for­mę użytkową.

Zanim użyjesz psa do stróżowania, musisz ogrodzić teren, by nie miał możliwości wydostania się na zewnątrz

Jest rzeczą oczywistą, iż pies stróżujący musi wiedzieć, jakiego te­renu ma pilnować. Nie wyobrażam sobie, by agresywny czworonoż­ny ochroniarz biegał luzem na obszarze nieogrodzonym. W tym wy­padku płot jest przeszkodą w razie próby wydostania się na ze­wnątrz i orientacyjnym wyznacznikiem psiego terytorium. Podczas szkolenia uczyliśmy psa, by nie pozwolił nikomu obcemu przedo­stać się przez ogrodzenie, dlatego istnienie płotu znacznie podwyż­sza skuteczność jego działań oraz zapewnia mu minimum bezpie­czeństwa. Płot powinien być tak skonstruowany, ażeby pies nie miał możliwości wydostania się, więc musi posiadać odpowiednią wysokość i stuprocentową szczelność. Podrażniony pies jest zawsze niebezpieczny, tym bardziej że znajduje się poza zasięgiem oddzia­ływania wychowawcy, a każde wyjście na zewnątrz może mieć tra­giczne w skutkach następstwa.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.