Do szczególnie niebezpiecznego przestępcy używaj psa bez kagańca

Podstawową bronią psa są jego zęby, których może użyć w uzasa­dnionych sytuacjach. Jeżeli mamy do czynienia z niebezpiecznym i bezwzględnie działającym przestępcą, nie miejmy skrupułów, by użyć psa bez kagańca. W momencie, gdy ostrzeżony napastnik nie zaniecha ataku, zdejmujemy psu kaganiec i zezwalamy mu stanąć w naszej obronie lub innej osoby, która została napadnięta. A już na pewno używamy psa bez kagańca w pościgu za uciekającym przestęp­cą, podczas konwojowania oraz pilnowania zatrzymanego.

Pogryzionemu i obezwładnionemu napastnikowi udziel pierwszej pomocy

Jak już wcześniej wspomniałem, nawet z najgroźniejszym prze­stępcą powinniśmy postępować humanitarnie. Gdy zostanie on do­tkliwie pogryziony i obezwładniony przez psa, wówczas w miarę swoich możliwości udzielamy mu pierwszej pomocy, szczególnie w przypadku zagrożenia życia. Wiadomo, że pies nie będzie zwracał uwagi, którą część ciała gryzie, a rozerwanie tętnicy szyjnej człowie­ka nie sprawi mu najmniejszej trudności. Takie rany grożą szybkim wykrwawieniem, dlatego musimy zatamować krwotok do chwili przybycia karetki pogotowia. Oczywiście, że obowiązek ten nie bę­dzie dotyczył nas, kiedy przestępców jest więcej i zostaniemy zmusze­ni do prowadzenia dalej działań obronnych. Ponieważ to my zostali­śmy zaatakowani, dlatego własne bezpieczeństwo traktujemy priory­tetowo, zaś sprawca czynu bezprawnego musi się liczyć z daleko idą­cymi konsekwencjami, wynikającymi z tych działań.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.