Nie sprowadzaj do małego mieszkania psa-olbrzyma

Psy dużych ras nadają się do trzymania w małym mieszkaniu z osobami samotnymi. Jeżeli natomiast w mieszkaniu o małym me­trażu jest kilka osób, dla dużego czworonoga nie ma tam miejsca. Proszę nie sugerować się tym, że w takich warunkach trzyma się psy i w zasadzie nic się nie dzieje. Jednak tylko z pozoru wygląda to do­brze, albowiem każdy pies powinien mieć miejsce, które jest tylko je­go, co w opisanych wyżej warunkach jest raczej niemożliwe. Z pew­nością czworonożny lokator nie musi po mieszkaniu biegać, ale nie­zbędna jest mu pewna swoboda, bez której nie czuje się dobrze. Trze­ba wziąć pod uwagę również to, iż przemieszczające się osoby w mie­szkaniu mogą przepędzać psa z kąta w kąt, nie dając mu spokoju. A przecież potrzebuje on wypocząć, a po posiłku mieć czas na trawie­nie. Nie można dopuścić do sytuacji, że pies ciągle stoi komuś na drodze i przeszkadza w wykonywaniu codziennych obowiązków przez członków rodziny.

Zawsze wybieraj psa zgodnie z własnymi potrzebami i prze­znaczeniem

Powinniśmy wiedzieć, że pies nie jest zabawką i nie po to został stworzony, by zaspokajał ludzkie kaprysy. Odpowiedzialny człowiek powinien się zastanowić nad celowością posiadania tego wspaniałego czworonoga. Przeznaczenie psa może być wielorakie: jedni chcą go mieć tylko do towarzystwa, inni zaś do zaspokojenia potrzeb użytko­wych. W obydwu przypadkach powinien on trafić do miłośników zwierząt, wówczas wzajemne stosunki będą się układały na zasadzie partnerstwa, co uczyni szczęśliwym tak człowieka, jak i psa. Jeżeli nie mamy potrzeby wykorzystywać go do celów użytkowych (obrona, stróżowanie), wybieramy psa dowolnej rasy. Natomiast gdy potrzeb­ny nam obrońca czy stróż, musimy rozejrzeć się za rasą, która spełnia te wymogi. Inaczej się rozczarujemy i nie będziemy wiedzieli, co z psem zrobić. Proszę pamiętać, iż z psem wiążemy się na kilkanaście lat, dlatego wybór nasz powinien być głęboko przemyślany.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.