Nagradzanie po fakcie może doprowadzić do niewłaściwych skojarzeń

Oddziaływanie nagrody ma podobne znaczenie co kary, a skutecz­ność jej mieści się w nieprzekraczalnym przedziale czasowym. Ozna­cza to, że nagradzać powinno się również natychmiast lub przed upływem trzech sekund. Po tym czasie nagroda okaże się bezskutecz­na i pies może ją odebrać jako wyróżnienie za wykonanie czynności, która w rzeczywistości nie była zgodna z intencją wychowawcy. Tak­że w nagradzaniu należy zachować umiar, by nie stępić bodźca, jakie­mu nagroda ma służyć. Jeżeli na przykład pies miał zostać nagrodzo­ny za to, że usiadł, a nagrodę otrzyma w momencie, gdy się położył, wówczas powstanie u niego skojarzenie, które bynajmniej nie ułatwi nauki.

Nagrody i kary stosuj z umiarem

Bardzo słuszne jest powiedzenie, że co za dużo, to nie zdrowo. Ta­ką właśnie zasadą należy kierować się w trakcie wychowywania i szkolenia psa. Ważne jest bowiem to, by nie nagradzać i karać go, kiedy na takie postępowanie z naszej strony nie zasłużył. Zresztą każ­da przesada w podejmowaniu jakichkolwiek działań może mieć ne­gatywne następstwa i o tym należy pamiętać. Nagminne stosowanie nagrody i kary bardzo szybko spowszednieje naszemu czworonogowi i przestanie on odróżniać ważniejsze czynności od mniej ważnych, co znacznie wydłuży realizację programu szkoleniowego. Ponadto może wystąpić u niego zjawisko zobojętnienia na wymienione bodźce, co spowoduje, iż stosowanie metod, które uwzględniają nagrodę i karę, stanie się mało efektywne. Na przykład może on ignorować podawa­nie smakołyków, zaś szarpany ciągle obrożą kolczastą, uodporni się na działanie tego mechanicznego bodźca przymusu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.