Lokum psa musi być tak usytuowane, by miał on możliwość obserwacji członków rodziny

Zwłaszcza młody pies powinien mieć zapewniony stały kontakt z wszystkimi członkami rodziny, czyli własnego „stada”. Odizolowa­ny, zostanie pozbawiony możliwości prawidłowego rozwoju psy­chicznego, co w przyszłości odbije się negatywnie na wzajemnym współżyciu. Trzeba uzmysłowić sobie, że pies należy do zwierząt o wybitnie rozwiniętym instynkcie społecznym, dlatego nie powi­nien przebywać w osamotnieniu. Obserwując zachowanie się po­szczególnych członków „stada”, będzie starał się poznać ich obyczaje, przez co nabierze pewnych nawyków, typowych dla tej właśnie spo­łeczności. Istnieje nawet takie powiedzenie, że pies upodabnia się do człowieka. Po części jest w tym trochę racji, bo pewne zachowania, wynikające z wspólnego przebywania, z pewnością przejmuje od swojego pana. Byłoby jednak przesadą twierdzić, że nabywa on typo­wo ludzkich cech.

Nie zmieniaj bez potrzeby raz wyznaczonego miejsca dla psa

Planując miejsce na zakwaterowanie dla niego, musimy pamiętać, by pozostało ono na stałe, albowiem już przyzwyczajony, niechętnie zaakceptuje zmianę. Oczywiście, iż taka zmiana w obrębie samego mieszkania nie stanowi zagrożenia dla jego rozwoju psychicznego, co nie oznacza, że możemy ignorować przyzwyczajenia naszego czworo­noga bez potrzeby. Sami przecież przywiązujemy się do określonych miejsc lub przedmiotów i nie jesteśmy zbyt chętni na jakieś zmiany. Z naszym psem możemy zrobić to wtedy, gdy zajdzie ku temu uza­sadniona konieczność.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.