Tosa

Historia

Tosa został wyhodowany między 1868 a 1912 r. dzięki skrzyżowa­niu japońskiej rasy kochi z bullterierem, buldogiem, dogiem nie­mieckim i bernardynem. W ten sposób uzyskano potężnego psa przeznaczonego do występów na ringu. Ma on być rzekomo zapaśni­kiem wśród psów, bo w czasie walki nie rozszarpuje przeciwnika, lecz przewraca i trzyma na podłożu.

Cechy psychofizyczne

Wzrost: pies co najmniej 60 cm, suka co najmniej 54 cm; masa ciała: około 40 kg. Jest psem silnym, dobrze zbudowanym, o wybit­nie rozwiniętym instynkcie socjalnym. Cechuje go popęd do walki i obrony, zrównoważony charakter, duży temperament, cierpliwość, szybkość i zwinność, opanowanie, odwaga, czujność, przywiązanie do opiekuna i własnego terytorium.

Przeznaczenie

Tosa jest psem użytkowym, ale w ograniczonym zakresie. Przecięt­nemu amatorowi posłuży do obrony i stróżowania, innej funkcji użytkowej nie spełni. Doskonale wywiąże się z roli psa rodzinnego.

Dom z dziećmi jest dla niego odpowiednim miejscem tylko wtedy, gdy zostanie przeznaczony do towarzystwa. Jeśli zechcemy wykorzy­stać go do obrony i stróżowania, wówczas kontakty z najmłodszymi członkami rodziny należy ograniczyć. Nie dlatego, że zaatakuje dziecko bez przyczyny lub okaże agresję z byle powodu, ale należy wziąć pod uwagę fakt, że drzemią w nim skłonności do walki, a kie­dy ją podejmie, staje się niebezpieczny. Przecież będziemy zmuszeni wyzwalać w nim agresję i uczyć atakowania człowieka, wprawdzie obcego, ale instynkt walki zostanie w nim na trwale rozbudzony. Ja­ko pies towarzyszący zaspokoi nasze potrzeby i oczekiwania, ponie­waż lubi być w zainteresowaniu domowników. Nadaje się raczej dla osób prowadzących aktywny fizycznie tryb życia, choć mniej aktyw­ni również sobie z nim poradzą, wyprowadzając go często na spacer. Ten piękny i czysty pies nadaje się tylko do trzymania w mieszkaniu, powinien bowiem mieć stały kontakt z opiekunem i pozostałymi członkami rodziny. Może pilnować przydomowego terenu, a także być wykorzystany do pracy poza domem. W obronie właściciela sta­nie zdecydowanie i nie cofnie się przed żadnym niebezpieczeństwem. Proszę pamiętać, że dość trudno wyprowadzić go z równowagi oraz sprowokować do ataku, ale doprowadzony do ostateczności w jednej chwili stanie się niebezpiecznym przeciwnikiem, który instynktow­nie wie, że podjęta przez niego walka musi być wygrana. Włos krót­ki i gęsty jest łatwy w pielęgnacji.

Edukacja

Poza należytym wychowaniem ten pies powinien być szkolony w za­kresie posłuszeństwa, niezależnie od tego, do jakiego celu został przezna­czony. Postępowanie z tosą jest podobne, jak w wypadku innych psów bojowych. Psa nabywamy od hodowcy w wieku 7-8 tygodni. Wówczas będziemy mieli wpływ na ukształtowanie jego osobowości. Natomiast pies dorosły został w pełni ukształtowany z jego zaletami i wadami i wszystko zależy od przysłowiowego łutu szczęścia. Jeśli został prawidło­wo wychowany, wówczas wystarczy wymagać od niego i bieżąco egze­kwować dyscyplinę. Gdy jednak trafimy na źle wychowanego, a co gor­sze – zmanierowanego, przyjdzie nam naprawiać cudze błędy wycho­wawcze, a to nie zawsze jest możliwe.

Tosa jest podatny na wychowanie i szkolenie, wystarczy więc praco­wać z nim według określonych standardów, polegających na wskazywa­niu właściwych zachowań i żądać wykonywania poleceń. Podczas zazna­jamiania go z otoczeniem uczymy go bezkonfliktowego współżycia z in­nymi psami oraz zapoznajemy z obcymi ludźmi, z zachowaniem pewne­go dystansu. Przeznaczonego do obrony i stróżowania już od szczenięcia uczymy nieufności do obcych oraz wyrabiamy śmiałość i odwagę. Psu towarzyszącemu wystarczy dobre chodzenie przy nodze, stanie, siadanie, warowanie, pozostawanie, przychodzenie na zawołanie. Pies obronno-stróżujący powinien mieć perfekcyjnie opanowane posłuszeństwo, a do­piero potem przerabiamy elementy wchodzące w skład programu specja­listycznego. Nie ulega wątpliwości, że należy on do zrównoważonych czworonogów, ale jego siła i popęd do walki wymagają odpowiedniego postępowania, by atakował tylko na rozkaz i przerywał akcję na wydane polecenie. Nie powinniśmy go szkolić do pościgów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.