Shih-tzu

Historia

Jest to bardzo stara rasa, pochodząca z Tybetu. Jego przodkami by­ły lhassa apso oraz pekińczyk. Był bardzo ceniony w Chinach, gdzie ofiarowywano go każdemu znacznemu gościowi. Wraz z pekińczy­kiem cieszył się sympatią cesarskiego dworu.

Cechy psychofizyczne

Wzrost: pies i suka najwyżej 26,5 cm; masa ciała: 4,5-8 kg. Shihtzu rzuca się w oczy wyniosłą postawą i wspaniałą szatą. Patrząc z przodu głowa układem włosów powinna przypominać chryzante­mę. Jego dystyngowany wygląd może mylić, albowiem w rzeczywi­stości jest silnym, ruchliwym, zuchwałym, o niezależnym charakte­rze psem. Z łatwością i na trwałe przywiązuje się do swojego pana i ceni sobie jego staranną opiekę. Wykazuje się też wysoką czujnością, z łatwością więc rozpozna obcego człowieka, który zbliży się do gra­nicy terytorium, na którym przebywa.

Przeznaczenie

Shih-tzu jest psem domowym, w pełnym tego słowa znaczeniu. Nie posiada żadnych cech użytkowych, nie do tego też celu został stworzo­ny. W przeszłości był psem salonowym i ozdabiał najwykwintniejsze domy. Wiązało się to miedzy innymi z tym, że był luksusowym czwo­ronogiem i trudno było go zdobyć. Obecnie sytuacja zmieniła się, gdyż może go posiadać niemalże każdy, kto uwielbia tę rasę. Kiedy znajdzie się w nowym dla niego otoczeniu, szybko przywiązuje się do swojego pana i zrobi wszystko, by jego nie stracić. Wieloosobowa rodzina zo­stanie przez niego zaakceptowana, pod warunkiem że będzie dobrze traktowany przez wszystkich. Wychowawca powinien ze szczególną starannością zadbać o jego warunki bytowe, ponieważ jest ozdobą domu, lubi być kochany, rozpieszczany i mieć zapewnione bezpieczeństwo. Należy do bardzo małych psów, dlatego każdego stać na utrzymanie tej psiej piękności W okresie zimowym nie potrzebuje specjalnych zabezpieczeń przed zimnem. Włos długi i gęsty, o bujnym podszerstku wymaga starannej pielęgnacji.

Najlepszy dom

Bezpowrotnie minęły czasy, gdy przebywał w salonach, teraz mu­si zadowolić się normalnym mieszkaniem. Jednakże to urocze stwo- rżenie lubi czystość i porządek, chce również mieć w mieszkaniu swój własny kącik. Rodzina z dziećmi może nie będzie dla niego rajem, ale potrafi się z nimi zaprzyjaźnić oraz uczestniczyć we wspólnych zaba­wach. Należy pamiętać, że wybiera przewodnika, któremu będzie od­dany bez reszty. Pozostałych członków rodziny potraktuje partner­sko, co wystarczy, by relacje „stadne” układały się poprawnie. Wy­chowawca musi zapewnić mu pełny komfort psychiczny zgodny z je­go przeznaczeniem i pozycją w rodzinie. Przy tym nie powinien być rozpieszczany, lecz normalnie traktowany tak przez przewodnika, jak i pozostałe osoby. Duży temperament i potrzeby ruchowe wymagają częstego wyprowadzania go na aktywny spacer, w czym mogą być pomocne właśnie dzieci, które mogą go bez obaw zabierać na dwór. Nie znosi domu, w którym występują kłótnie i nie ma przyjaznej at­mosfery, czuje się wówczas odrzucony i niechciany. Będzie szczęśliwy, gdy zdobędzie uznanie przewodnika, znajdzie u niego opiekę i po­moc, zaś pozostali domownicy będą traktować go sprawiedliwie i z należnym szacunkiem.

Edukacja

Cechy jego charakteru wymagają należytego wychowania już od pierwszych dni pobytu w nowym domu. Musimy tak postępować, by wiedział, kto jest w rodzinie najważniejszy i jakie jest jego miejsce w tej właśnie hierarchii. Nie przysporzy nam kłopotów wychowaw­czych, gdy będziemy postępować z nim sprawiedliwie, spokojnie i bez stosowania kar fizycznych. Zbyt ostre i brutalne traktowanie spowoduje, że powstaną u niego odruchy hamowania, przestanie więc słuchać, stanie się nerwowy i agresywny. Wykluczy to na pewien czas wszelką z nim współpracę.

Szkolenie nie jest konieczne, ale można je przeprowadzić w ograni­czonym zakresie. Przerobimy tylko takie ćwiczenia, które pozwolą nad nim panować w każdym miejscu i okolicznościach. Powinien przycho­dzić do opiekuna, pozostawać, chodzić nienagannie przy nodze.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.