Dog de Bordeaux

Historia

Już w średniowiecznej Francji żyły dwa typy dogów. Jednym z nich był Alan Yaultre, zwany również psem rzeźnickim, który jest przod­kiem obecnego doga. Nazywano go również „psem tureckim” ze względu na odległe korzenie tego bojowego, a zarazem myśliwskiego psa, którego przysposabiano do walk z niedźwiedziami, bykami i psa­mi. Z upływem czasu wykorzystywany był do pilnowania domów oraz pałaców. Pod koniec XIX wieku zniknął całkowicie z okolic Bor­deaux. Anglicy nie uznają go za odrębną rasę, lecz za odmianę bull- mastifa.

Cechy psychofizyczne

Wzrost: pies 60-68 cm, suka 58-66 cm; masa ciała: pies co naj­mniej 50 kg, suka co najmniej 45 kg. Ten potężny, muskularny, o harmonijnej budowie molos jest doskonałym psem rodzinnym i po części użytkowym. Cechuje go wyważony popęd do walki i obrony, spokój, opanowanie, zrównoważony charakter, wrażli­wość, pojętność, łagodność, cierpliwość, nieufność do obcych, przywiązanie do opiekuna i własnego terytorium. Nie znosi samot­ności i bezczynności.

Przeznaczenie

W przeszłości spełniał rolę stróża i obrońcy, obecnie również do­skonale wywiąże się z tych zadań, lecz będzie dodatkowo psem ro­dzinnym. Ten wspaniały olbrzym zdołał zachować niezaburzony in­stynkt socjalny, dlatego z łatwością adaptuje się do warunków panu­jących w domu. Rodzina z dziećmi bardzo mu odpowiada, jest w sto­sunku do nich opiekuńczy, łagodny i cierpliwy. Małe dziecko może czuć się w jego towarzystwie bezpiecznie, nie ma bowiem gwałtow­nych odruchów i fizycznie nie wyrządzi maluchowi krzywdy, a do­kuczliwe postępowanie najmłodszego członka rodziny potraktuje ja­ko zabawę. Dodatkową zaletą tego czworonoga jest małe zapotrzebo­wanie na ruch, dlatego praktycznie każdy może go posiadać. Nie nadaje się do trzymania na dworze, potrzebuje bowiem stałego kon­taktu z domownikami, należy zakwaterować go więc w mieszkaniu.

Chociaż obcych potraktuje z rezerwą i nieufnością, to w obecności swojego pana nie będzie wobec nich agresywny. Nigdy nie zaatakuje bez przyczyny i potrafi niezawodnie odróżnić prawdziwe od domnie­manego zagrożenia, dlatego będzie psem bezpiecznym w swoim oto­czeniu. Nie ma skłonności do dominacji, więc wszystkich domowni­ków potraktuje jako równych sobie, wyróżniając przewodnika. Ma niekonfliktowy charakter i spokojnie reaguje na różnego rodzaju bodźce, a jego reakcje są przewidywalne. Przeznaczony do obrony i stróżowania wywiąże się z tych zadań znakomicie, ponieważ posia­da do ich wykonania niezbędne predyspozycje. Może pilnować przy­domowego terenu oraz mienia poza miejscem stałego zamieszkania. Wymaga łagodnego, cierpliwego i konsekwentnego przewodnika. Je­go szata nie jest uciążliwa w pielęgnacji.

Edukacja

Tego wrażliwego kolosa trzeba wychowywać i szkolić w zakresie posłuszeństwa bez względu na jego przeznaczenie. Pies o tak ogrom­nej sile musi być całkowicie podporządkowany opiekunowi i wyko­nywać rozkazy w każdym czasie i okolicznościach. Samo wychowa­nie nie przysporzy nam trudności, ponieważ ma dobrze wykształco­ny instynkt stadny i z łatwością podda się układaniu. Wystarczy, że zajmiemy się wytłumieniem zbędnych mu instynktów, przydatne zaś odpowiednio ukierunkujemy. Od początku ma wiedzieć, gdzie jest jego miejsce w rodzinnej społeczności i kto przewodzi „stadu”. W okresie wychowywania musimy być konsekwentni, wymagający, ale i wyrozumiali. Ten olbrzym bardzo reaguje na zmianę tonacji gło­su, dlatego odpowiednio stosowaną intonacją więcej zdziałamy aniżeli metodami przymusu. Wystarczy pokazywać mu, co jest do­bre, a co złe i konsekwentnie to realizować, wówczas szybko zjedna­my go sobie i dalsza praca stanie się prawdziwą przyjemnością. W miejscach publicznych niech zachowuje pewną rezerwę w stosun­ku do innych ludzi, ale nie może okazywać nikomu nieuzasadnionej agresji. Jeśli przeznaczymy go do obrony i stróżowania, musimy prze­robić z nim cały wachlarz z posłuszeństwa, potem zająć się szkole­niem specjalistycznym. Uczymy go kontrolowanej agresji, atakowa­nia na rozkaz i odwoływania z ataku. Proszę pamiętać, że tego psa jest trudno wyprowadzić z równowagi, ale jeśli już tak się stanie, będzie bardzo groźny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.